6 Advanced

Pınar Su

Reading

“Asik Veysel statue in Gulhane Park” by muhsin.cetin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Köşe yazısı

28 Mart, 2022

Sevgili okurlarım,

Bu yazımda sizlere müzik ve kültür ilişkisinden bahsedeceğim. Son zamanlarda birçok kişiden günümüzün değişen dünyasında yavaş yavaş bizi biz yapan kültürel öğelerden uzaklaştığımız gibi şeyler duyuyorum. Peki, tam olarak neyden uzaklaşıyoruz?

Konuya, sizlere zaman içerisinde Türk kültürün vazgeçilmez bir sembolü haline gelmiş olan Türk ozanlık (âşıklık) geleneğini anlatarak başlayacağım. Anadolu topraklarında ozanlar (âşıklar) tarafından icra edilmeye başlanan ve günümüze kadar gelmeyi başaran bu gelenek müzik, şiir ve hikâye anlatımını birleştiren eşsiz bir sanat dalıdır. Ozanlar doğaçlama yoluyla ve genellikle saz (bağlama) eşliğinde şiirlerini söylerler. Bu şiirler hayatın kendisini konu alır ve insanların yaşanmışlıklarından bahsederek onlara kendilerini daha iyi anlama fırsatı verir. Ozanlar için içinde yaşadıkları toplumun sözcüleri de diyebiliriz. Peki, bu insanlar ne anlattılar? Sizce bizden çok farklı hayatlar yaşamış bu insanların anlattıkları bize ne kadar hitap edebilir? Size bu sorunun cevabını arkalarında unutulmaz eserler bırakmış iki Türk ozanından bahsederek vereceğim.

Birincisi Âşık Veysel Şatıroğlu. Sanıyorum ki herkesin bu isme aşinalığı vardır. Kendisi çocuk yaşta iki gözünü de kaybetmiş olmasına karşın şiir ve müzik konularındaki yeteneğiyle keşfedilmiştir. Erken yaşta saz çalarak başka ozanların şarkılarını yorumlamaya başlamıştır. Âşık Veysel, Türk halk ozanlığı geleneğinin son büyük temsilcilerindendir. Birlikte kendisinin Anlatmam Derdimi isimli eserine bakalım. Âşık Veysel eserinde şöyle diyor:

Anlatmam derdimi dertsiz insana 

Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez 

Derdim bana derman imiş bilmedim 

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz aman aman 

Âşık Veysel bu eserinde dertli insanın halinden yalnızca dertli olan bir insanın anlayabileceğini aktarıyor. O ayrıca dert sahibi olmanın öneminden bahsediyor ve bunun doğal bir durum olduğunun altını çiziyor.

Size bahsetmek istediğim ikinci Türk ozanı ise Neşet Ertaş. Babası Muharrem Ertaş’tan etkilenerek küçük yaşta saz çalmayı öğrenmiş ve kendisiyle birlikte sahne almaya başlamıştır. Ertaş Türk ozanlık geleneğinin modern temsilcilerinden olup arkasında sayısız değerli eser bırakmıştır. Ertaş, Yolcu isimli şarkısında şöyle diyor:

Bir anadan dünyaya gelen yolcu 

Görünce dünyaya gönül verdin mi? 

Kimi büyük kim böcek kimi kul 

Merak edip hiçbirini sordun mu? 

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz 

Dünya senin vatanın mı yurdun mu? 

Bu şarkının sözleri beni her zaman çok etkilemiştir. Bu eserinde kendini her şeyin merkezine koyan insana evrende yalnız olmadığını hatırlatmaktadır Ertaş. Bizi büyük resmi görmeye davet etmektedir.

Sizinle yukarıdaki unutulmaz eserleri paylaşmamın sebebi, aslında bizi biz yapan değerlerden kopmamızın mümkün olmadığını göstermekti. Ozanlık geleneğinin en önemli özelliklerinden birinin dönemin yaşayış tarzını yansıtması olmasına karşın eserlerin birçoğu insanı konu almıştır. Bu nedenle bu eserlerde kendimizden bir şeyler bulmak için bu ozanlarla aynı dönemde yaşamış olmamıza gerek yoktur. Bu eserler zamandan ve mekândan bağımsız olarak bizim hayatlarımıza dokunabilmektedir ve bu yüzden asla kaybolmayacaklardır.

 

Vocabulary exercise

Comprehension questions

  1. Yazar yazısında Türk ozanlık geleneğinden neden bahsediyor?
  2. Yazar Anlatmam Derdimi ve Yolcu şarkılarını neden örnek gösteriyor?

Your turn!

Do you agree with the author’s statement below or not? Give reasons for your answer.

“Bu eserler zamandan ve mekândan bağımsız olarak bizim hayatlarımıza dokunabilmektedir ve bu yüzden asla kaybolmayacaklardır.”

Bir şarkıyı dinlediğinde sözlerine dikkat ediyor musun? Şarkı sözlerini beğendiğin üç tane şarkının adını yaz.
Musical notes on a piano
“Music Sheet on Organ” is licensed under the Pexels License Agreement

Comprehension questions

Your turn!

What do you understand from the lyrics given below? Give reasons for your ideas.

“Bir umuttur yaşatan insanı.”

Practice with your friends!

Work in pairs. Choose a song to analyze and create a presentation. Make sure to:

– provide the lyrics of the song  

– explain what you think the artist means by the lyrics  

– give reasons for your ideas  

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

LCTL Cultures: Turkish by Pınar Su is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book